De snelle ontwikkeling van AI vergt een nieuwe set aan regelgeving.

AI (Kunstmatige intelligentie) is een snel groeiende technologie die veel potentieel biedt, maar ook risico’s met zich meebrengt. Om de veiligheid, privacy en mensenrechten te beschermen, hebben veel landen regelgeving ingevoerd om het gebruik van AI te beheersen. De EU is bezig met het opstellen van de Artificial Intelligence Act (AIA), die verschillende aspecten van AI zal reguleren, waaronder het gebruik van biometrische gegevens, transparantie en aansprakelijkheid. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door AI-systemen. Organisaties die AI-systemen gebruiken, moeten voldoen aan strikte regels en richtlijnen om de privacy van individuen te beschermen. Ethische overwegingen zijn ook van belang bij de ontwikkeling en het gebruik van AI. Er zijn verschillende initiatieven, zoals de Ethical AI Guidelines van de Europese Commissie en de Montreal Declaration for Responsible AI, die richtlijnen en principes bieden voor de ontwikkeling en het gebruik van AI. Zelfregulerende initiatieven, zoals de AI Ethics Guidelines for Trustworthy AI, ondersteunen de adoptie van AI terwijl ze ook de veiligheid en de bescherming van de rechten van individuen waarborgen.