Rijksoverheid moet stoppen met TikTok.

Gemeentelijke instanties maken steeds vaker gebruik van apps en andere vormen van online media om in directer contact te staan met hun inwoners en ondernemers. De geschiktheid van bepaalde sociale mediakanalen kunnen deze instanties laten screenen door een aanspreekpunt via de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in te schakelen. Recentelijk heeft de VNG een advies uitgebracht waarin opgeroepen wordt te stoppen met de inzet van apps uit landen met een actief cyberspionageprogramma. Hieronder valt bijvoorbeeld TikTok, maar ook andere apps uit landen als China, Rusland en Noord-Korea staan op de blacklist. Dit advies volgt op een eerder advies van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) aan rijksambtenaren. De VNG wijst daarbij ook op de noodzaak van gemeenten om strenger toe te zien op het beheer van mobiele devices van werknemers en het zakelijk gebruik van eigen privé-toestellen aan strengere regels te verbinden.